Taekwondo kommer fra Korea og vi bruker koreanske navn og beskjeder på treningen. Her er noen vanlig ord og uttrykk:

Charyot
Treneren sier dette når alle skal stå med føttene samlet og hendene ned langs siden. Dette bruker vi hele tiden for å gi beskjeder og for å få oppmerksomheten til utøverne. Charyot er det første man lærer på Taekwondo-trening og alle forventes å kunne stå stille med hendene langs siden uten å klø seg i øret eller snakke.

Joonbi (uttales sjon-be)
Dette er klar-stilling. Man står nesten alltid i Charyot før man går i Joonbi. Da går man ut med bena i circa en skulderbreddes avstand med føttene pekende rett fremover. Samtidig løfter man sakte de åpne hendene opp mot magen mens man puster inn gjennom nesen. Når man når navelen omtrent knytter man hendene og skyver de nedover igjen mens man puster ut gjennom munnen til man står med armene litt bøyd og hendene fast knyttet. Man er klar til å starte.

Shijak (uttales siii-jah!)
Start!

Geuman (uttales gomaan)
Avslutt! Man går tilbake til Joonbi. En del instruktører bruker ordet “Baro” som betyr tilbake.

Gyeong-nye (uttales kyung-ne)
Bukk. Vi bukker mye til hverandre og til instruktøren. Dette er et tegn på respekt. Vi bukker også når vi kommer inn eller går ut av Dojangen for å hilse til instruktøren og de andre utøverne og vi bukker før og etter par-øvelser. Dersom du skal henvende deg direkte til instruktøren på trening bukker du både før og etter.

Kihap
Skrik! Det er skrevet lange avhandlinger om hva Kihap er og hvorfor man skal gjøre det. I korte trekk er Kihap “å sette lyd på pust”. Når vi gjør Taekwondo-teknikker er pusten veldig viktig. Når vi skal lage kraft skal vi puste ut. Når man gjør Kihap skrur man på lyden, men det er fremdeles pusten som er viktig. Et godt kihap vitner om god pusteteknikk og teknikk. Kan også brukes til å skremme motstanderen.

Dojang
Treningslokalet vi trener i heter Dojang

Dobok
Taekwondodrakten heter Dobok

Ti
Beltet heter Ti

Treneren
På Taekwondo-trening viser man respekt for hverandre og for treneren eller instruktøren som vi sier. Vi starter og avslutter alltid treningen med å hilse til instruktøren. Vi bruker et koreansk navn på instruktøren avhengig av hvilken grad hun eller han har:

Yoga-nim: Instruktører med farge på beltet (altså lavere enn svart belte)

Kyosa-nim: Instruktører med 1,2 og 3 Dan

Sabeum-nim: Instruktører med 4,5 og 6 Dan

Beomsa-nim: Instruktører med 7, 8 og 9 Dan

Navn på teknikker
Vi bruker koreanske navn på teknikker, det er praktisk fordi de fleste som trener Taekwondo gjør det samme og da har vi en felles forståelse av hva man skal gjøre. Her kommer en oversikt over en del grunnteknikker og stillinger.
 
Grunnstillinger
Det er to hovedgrupper av grunnstillinger, lang stilling (Koobi) og kort eller oppreist stilling (Seugi).
 
Ap koobi – Lang stilling med hovedvekten på det fremste benet og det bakerste benet strakt.
Dwit koobi – Lang stilling med hovedvekten på det bakerste benet, begge bena er bøyd.
Juchum seugi – Bena parallelt og like mye vekt på begge ben. Begge føttene skal peke fremover.
Ap seugi – Oppreist “gå-stilling”. Hovedvekten på det fremste benet.
 
Grunnteknikk
Slag som kommer fra hoften heter Jireugi. I tillegg sier instruktøren i hvilken høyde slaget skal treffe. De tre høydene er:
Area – Fra beltet og ned
Momtong – Fra beltet til halsen
Elgool – Hodet
 
Area Jireugi er altså slag mot belteknuten, Momtong Kireugi er slag mot solar plexus og Elgool Jireugi er slag mot haken.
 
Blokkering heter Makki og det finnes mange forskjellige blokkeringer. Når instruktøren sier hvilken makki man skal gjøre blir både høyden, retning (innenifra eller utenifra) og håndstillingen (åpen/lukket) spesifisert.
 
Bakkat – utsiden eller utover
An – innsiden eller innover
 
Momtong An Makki betyr blokkering mot midten og armen hentes ved øret og blokkerer innover.
Momtong bakkat makki betyr blokkering mot midten, men armen hentes inntil kroppen og går utover.
 
Iblant legger instruktøren til “Sonnal” som betyr åpen hånd. Sonnal momtong an makki betyr altså at man skal gjøre blokkeringen med åpen hånd. Ofte sier instruktøren også han-sonnal for å spesifisere at bare den ene hånden skal være åpen.
 
Noen vanlige blokkeringer:
Area Makki
Momtong Bakkat Makki
Hansonnal Momtong Bakkat Makki – samme som over, men med èn åpen hånd
Momtong An Makki
Momtong Godereo Makki (svingblokk)
Elgool Makki
 
Spark
Spark heter chagi på Koreansk. Her kommer de mest grunnleggende sparkene:
Mid-chagi – Skrått spark som treffer i siden eller magen på motstanderen, treffhøyden er fra belte til bryst. Treffpunktet på foten er vristen (Bal-deung)
Ap-chagi – front-spark. Sparket treffer i all hovedsak til hodet, typisk hake/ansikt. Treffpunktet på foten er tåballen (ap-chok)
Dwit-chagi – bakoverspark eller hestespark. Treffpunktet på foten er gjerne helen (dwit chok)
Yeop-chagi – sidespark. Treffer gjerne i bryst eller hodehøyde på motstanderen. Treffpunktet på foten er yttersiden av helen (Balnal)
Dollyo-chagi – rundspark. Treffer i bryst eller hodehøyde og treffpunktet på foten kan være både ap-chok eller balnal.
 
Til slutt en oversikt over forskjellige treningsformer i Taekwondo
Kireugi – frikamp
Poomse – mønster (det finnes flere systemer for mønster sånn som Heuyng, Tul og poomse, men det mest utbredte systemet er poomse)
Hanbon Kireugi – avtalt kamp
Kyop-pa – Knekking
 
 
Det er en veldig fin artikkel på Wikipedia med forskjellige teknikker:
 
På denne siden er det gode forklaringer på mange teknikker med illustrasjoner:
 

 Poom-se
Et sentralt element i Taekwondo er Poom-se, Poom-se er flere teknikker satt sammen til et mønster. For hver beltegrad lærer man et nytt mønster, men man skal heller ikke glemme de man har lært. Når man går opp til svart belte skal man altså kunne alle de åtte Taegeuk-poomsene.

Taegeuk Poomse  er basert et eldgammelt prinsipp som stammer fra boken I Ching. I denne boken er det definert 64 Heksagrammer, altså en slags symboler basert på enten hele eller brutte linjer. Hver av disse heksagrammene heter “Gwe”. Taegeuk bruker 8 forenklede Gwe*er (Pal-Gwe). Taekwondo kommer fra Korea og akkurat som vi sier at Nordmenn er født med ski på beina så er Taekwondo veldig sterkt knyttet til Koreansk kultur. Det Koreanske flagget heter Taegeuk-Gi og her ser vi fire Gwe*er som omkranser et annet kjent symbol, nemlig Yin/Yang (eller Um/Yang på Koreansk).

 Faktisk er disse fire Gwe*ene knyttet til fire av våre Poomser:
Øverst til venstre – Taegeuk Il Jang
Øverst til høyre – Taegeuk Yuk Jang
Nederst til høyre – Taegeuk Pal Jang
Nederst til venstre – Taegeuk Sa Jang

Hver av de åtte Taegeuk-Poomsene har sin egen Gwe og sin egen betydning.

Taegeuk Il Jang – Keon (Himmel)

Taegeuk Yi Jang – Tae (Innsjø)

Taegeuk Sam Jang – Ri (Ild)

Taegeuk Sa Jang – Jin (Torden)

Taegeuk Oh Yang – Seon (Vind)

Taegeuk Yuk Jang – Gam (Vann)

Taegeuk Chil Jang – Gan (Fjell)

Taegeuk Pal Jang – Gon (Jorden)

denne siden er det en veldig fin introduksjon og flere detaljer om poom-se.

 Oppdatert 13. September 2022