Priser

Fra og med høsten 2023 er det nye rutiner for innbetaling av treningsavgift. Mange har etterspurt muligheten for å betale en gang i terminen i stedet for hver måned. Nå får man en betalingsforespørsel i Spond for hele terminen (September – Desember) og så kan man dele opp betalingen. De som melder seg inn senere i sesongen får betalingsforespørsel for de månedene de trener. 

I tillegg til treningsavgiften betaler alle 240.- kroner i første kvartal (normalt februar eller mars) hvert år for 13 år og eldre og 175.- for 12 år og yngre. Dersom man melder seg inn etter at den årlige medlemskontingenten er fakturert betaler man ved innmelding. Dette er medlemskontingent i Norges Kampsport Forbund som dekker også dekker medlemsskap i Norges Idretts Forbund og forsikring. Det betyr at det kommer en ekstra faktura i første kvartal hvert år på uansett parti eller evt. familierabatt. Dersom man melder seg inn i juli eller senere er denne avgiften på halvparten.

I Nesodden Taekwondo Klubb har vi et bredt treningstilbud med høy kvalitet. Her er et eksempel på hva det koster å ha et barn under 10 år hos oss i ett år:

  • Treningsavgift 10 måneder: 2 700.-
  • Kampsportforbundet og forsikring: 175.-
  • Drakt: 300.-
  • Gradering til sommer og jul: 500.-

Totalt 3 675.-

For ungdom og voksne ser eksemplet slik ut:

  • Treningsavgift 12 måneder: 3900.-
  • Kampsportforbundet og forsikring: 240.-
  • Gradering til sommer og jul: 500.-
  • Drakt: 300.-

Totalt 4 940.-

Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet, det påløper betalingsgebyr på 10.- pr. faktura.Gjeldende priser er vedtatt av årsmøtet 20. Mars 2024

INTRODUKSJONSKURS
GRATIS
Introduksjonskurset går ove tre uker og er gratis og det er først når man går over i vanlig trening at man melder seg inn. Drakt og belte bestilles etter eget ønske, det er ikke krav om det på introduksjonskurset.
GRUNNKONTINGENT FOR MEDLEMMER

390 kr/måned i treningsavgift for alle som trener på voksenpartiet. I alle måneder unntatt Juli og August.

270 kr/måned for barnepartiet. I alle måneder unntatt Juli og August.

FAMILIERABATTER

Fra og med det andre familiemedlemmet gis det en prosentvis rabatt på 40% når alle betaler sammen. Medlemmet med det høyeste beløpet betaler full pris. Rabatten gjelder ikke for individuelle betalinger ved innmelding. Alle medlemmene må ha samme betalingskontakt, og betale samlet for at rabatten skal gjelde.

ÅRSKONTINGENT TIL KAMPSPORTFORBUNDET

240 kr/år faktureres i første kvartal for 13 år og eldre, 175 kr/år for 12 år og yngre. Dette dekker forsikring og medlemskap i Kampsportforbundet. Dette kommer i tillegg til den månedlige treningsavgiften.

For informasjon om forsikringsordningen se Kampsport.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLI STØTTEMEDLEM!

Støttemedlemsskap koster 600.- kroner i året og kreves inn i april eller ved innmelding. Beløpet er veiledende – ingen øvre grense. Støttemedlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen, de vil motta informasjon om klubbens aktiviteter per e-post, få tilgang til å kjøpe supporterutstyr og være viktige støttespillere i å bygge klubben videre sosialt og sportslig.

Vi setter stor pris på om foreldre eller gamle medlemmer ønsker å stå som støttemedlemmer av klubben samtidig som det er en god mulighet for foreldre og foresatte til å påvirke klubben gjennom stemmerett ved generalforsamling.

UTMELDING

Man kan melde seg ut når som helst, men man må betale fakturaen for inneværende måned. Send melding i Spond eller på epost til klubbens leder.

 

All utmelding av klubben må foregå skriftlig på e-post innen den 1. (første) i måneden du ikke lenger skal trene.
Årskontingent for påbegynt kalenderår må alltid betales uansett når på året medlemsskapet avsluttes.

Medlemsansvarlig: Martin Gudmundsen


martin_gudmundsen@hotmail.com