Priser

Treningsavgiften forfaller den 15. hver måned. I stedet for å operere med halvtårsavgift har vi valgt å gjøre det månedlig slik at kostnaden blir jevnt fordelt gjennom året.

I tillegg til treningsavgiften betaler alle 325.- kroner i april hvert år for 13 år og eldre og 225.- for 12 år og yngre. Dersom man melder seg inn etter april betaler man ved innmelding. Dette er medlemskontingent i Norges Kampsport Forbund som dekker også dekker medlemsskap i Norges Idretts Forbund og forsikring. Det betyr at det kommer en ekstra faktura i april hvert år på uansett parti eller evt. familierabatt. Dersom man melder seg inn i juli eller senere er denne avgiften på halvparten.

I Nesodden Taekwondo Klubb har vi et bredt treningstilbud med høy kvalitet. Her er et eksempel på hva det koster å ha et barn under 10 år hos oss i ett år:

  • Treningsavgift 12 måneder: 2 760.-
  • Kampsportforbundet og forsikring: 225.-
  • Drakt: 350.-
  • Gradering til sommer og jul: 500.-

Totalt 3 835.-

For ungdom og voksne ser eksemplet slik ut:

  • Treningsavgift 12 måneder: 3960.-
  • Kampsportforbundet og forsikring: 325.-
  • Gradering til sommer og jul: 500.-
  • Drakt: 350.-

Totalt 5 135.-

Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet, det påløper betalingsgebyr på 5.- pr. faktura.

INTRODUKSJONSKURS
GRATIS
Introduksjonskurset går ove tre uker og er gratis og det er først når man går over i vanlig trening at man melder seg inn. Drakt og belte bestilles etter eget ønske, det er ikke krav om det på introduksjonskurset.
GRUNNKONTINGENT FOR MEDLEMMER

325 kr/måned i treningsavgift for alle som har fylt 10 år eller eldre.

225 kr/måned for barnepartiet. For barnepartiet er de første 2 ukene gratis prøvetid.

FAMILIERABATTER

125 kr/måned i familierabatt for alle over 10 år. (for hvert familiemedlem).

Familiemedlemmer på 10 år og eldre betaler altså 205.- pr. måned.

ÅRSKONTINGENT TIL KAMPSPORTFORBUNDET

325 kr/år faktureres i April måned for 13 år og eldre, 225 kr/år for 12 år og yngre. Dette dekker forsikring og medlemskap i Kampsportforbundet. Dette kommer i tillegg til den månedlige treningsavgiften.

For informasjon om forsikringsordningen se Kampsport.no

BLI STØTTEMEDLEM!

Støttemedlemsskap koster 700.- kroner i året og kreves inn i april eller ved innmelding. Beløpet er veiledende – ingen øvre grense. Støttemedlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen, de vil motta informasjon om klubbens aktiviteter per e-post, få tilgang til å kjøpe supporterutstyr og være viktige støttespillere i å bygge klubben videre sosialt og sportslig.

Vi setter stor pris på om foreldre eller gamle medlemmer ønsker å stå som støttemedlemmer av klubben samtidig som det er en god mulighet for foreldre og foresatte til å påvirke klubben gjennom stemmerett ved generalforsamling.

UTMELDING

Man kan melde seg ut når som helst, men man må betale fakturaen for inneværende måned. Send melding i Spond eller på epost til klubbens leder.

 

All utmelding av klubben må foregå skriftlig på e-post innen den 1. (første) i måneden du ikke lenger skal trene.
Årskontingent for påbegynt kalenderår må alltid betales uansett når på året medlemsskapet avsluttes.

Medlemsansvarlig: Martin Gudmundsen
martin_gudmundsen@hotmail.com