Priser

Fra og med høsten 2023 er det nye rutiner for innbetaling av treningsavgift. Mange har etterspurt muligheten for å betale en gang i terminen i stedet for hver måned. Nå får man en betalingsforespørsel i Spond for hele terminen (September – Desember) og så kan man dele opp betalingen. De som melder seg inn senere i sesongen får betalingsforespørsel for de månedene de trener. 

I tillegg til treningsavgiften betaler alle 240.- kroner i første kvartal (normalt februar eller mars) hvert år for 13 år og eldre og 175.- for 12 år og yngre. Dersom man melder seg inn etter at den årlige medlemskontingenten er fakturert betaler man ved innmelding. Dette er medlemskontingent i Norges Kampsport Forbund som dekker også dekker medlemsskap i Norges Idretts Forbund og forsikring. Det betyr at det kommer en ekstra faktura i første kvartal hvert år på uansett parti eller evt. familierabatt. Dersom man melder seg inn i juli eller senere er denne avgiften på halvparten.

I Nesodden Taekwondo Klubb har vi et bredt treningstilbud med høy kvalitet. Her er et eksempel på hva det koster å ha et barn under 10 år hos oss i ett år:

  • Treningsavgift 10 måneder: 2 700.-
  • Kampsportforbundet og forsikring: 175.-
  • Drakt: 300.-
  • Gradering til sommer og jul: 500.-

Totalt 3 675.-

For ungdom og voksne ser eksemplet slik ut:

  • Treningsavgift 12 måneder: 3900.-
  • Kampsportforbundet og forsikring: 240.-
  • Gradering til sommer og jul: 500.-
  • Drakt: 300.-

Totalt 4 940.-

Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet, det påløper betalingsgebyr på 10.- pr. faktura.Gjeldende priser er vedtatt av årsmøtet 5. Juni 2023

INTRODUKSJONSKURS
GRATIS
Introduksjonskurset går ove tre uker og er gratis og det er først når man går over i vanlig trening at man melder seg inn. Drakt og belte bestilles etter eget ønske, det er ikke krav om det på introduksjonskurset.
GRUNNKONTINGENT FOR MEDLEMMER

390 kr/måned i treningsavgift for alle som trener på voksenpartiet. I alle måneder unntatt Juli og August.

270 kr/måned for barnepartiet. I alle måneder unntatt Juli og August.

FAMILIERABATTER

Familiemedlemmer som trener på voksenpartiet betaler 240.- kr/måned i alle måneder unntatt Juli og August.

Familiemedlemmer som trener på barnepartiene betaler 200.- kr/måned i alle måneder unntatt Juli og August.

ÅRSKONTINGENT TIL KAMPSPORTFORBUNDET

240 kr/år faktureres i første kvartal for 13 år og eldre, 175 kr/år for 12 år og yngre. Dette dekker forsikring og medlemskap i Kampsportforbundet. Dette kommer i tillegg til den månedlige treningsavgiften.

For informasjon om forsikringsordningen se Kampsport.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLI STØTTEMEDLEM!

Støttemedlemsskap koster 600.- kroner i året og kreves inn i april eller ved innmelding. Beløpet er veiledende – ingen øvre grense. Støttemedlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen, de vil motta informasjon om klubbens aktiviteter per e-post, få tilgang til å kjøpe supporterutstyr og være viktige støttespillere i å bygge klubben videre sosialt og sportslig.

Vi setter stor pris på om foreldre eller gamle medlemmer ønsker å stå som støttemedlemmer av klubben samtidig som det er en god mulighet for foreldre og foresatte til å påvirke klubben gjennom stemmerett ved generalforsamling.

UTMELDING

Man kan melde seg ut når som helst, men man må betale fakturaen for inneværende måned. Send melding i Spond eller på epost til klubbens leder.

 

All utmelding av klubben må foregå skriftlig på e-post innen den 1. (første) i måneden du ikke lenger skal trene.
Årskontingent for påbegynt kalenderår må alltid betales uansett når på året medlemsskapet avsluttes.

Medlemsansvarlig: Martin Gudmundsen


martin_gudmundsen@hotmail.com