Graderingskrav i NTKD

Vi ønsker at gradering skal være gøy og at man skal ha en grad av valgfrihet i forhold til hva man vil vise frem når man kommer opp i de høyere gradene. Imidlertid må alle kunne visse elementer som derfor er obligatoriske. Man må kunne både mønster og kamp og man må kunne vise at man har kraft i teknikkene sine. Derfor har vi satt faste rammer for graderinger frem til blått.

Etterhvert som man får høyere beltegrader (blått og oppover) legger man selv til egne valgfrie elementer i graderingen. Obligatoriske moduler fremgår av graderingskravet pr. beltegrad, mens de valgfrie modulene er gjengitt helt nederst på denne siden.

Gradering for barn 6-10år

For barn setter vi ingen formelle krav til graderingen. Instruktørene for det aktuelle partiet leder barna trygt gjennom graderingen, og målet er at alle skal kjenne en mestringsfølelse.

Det er viktig å merke seg forskjellene på barne- og voksenbelter, da vi har flere graderinger på barnebeltene enn vi har på voksenbeltene. Vi har i tillegg en ekstra farge (orange) på barnebeltene. Se under graderingskrav for mer informasjon om dette.


Hvit til gul (8.cup)

Mønster: 
Kandidatene skal vise første mønster, Taegeuk Il-jang

Grunnteknikk: Kandidatene skal vise grunnteknikker som de har lært på treningen. Dette foregår ved at en instruktør viser og forklarer teknikkene og gjennomføres på telling. Kandidatene gjør øvelsene i felleskap med de andre på samme parti/beltegrad.

Kamp: 
Alle skal vise frikamp uten utstyr, og med lett kontakt. Beherskelse, kontroll og teknikkvariasjon er elementer vi ser etter.

Kyop-Ka (knekking): 
Alle kandidatene skal knekke én planke med valgfri teknikk.


Gul til grønn (7.cup)

Mønster: 
Kandidatene skal vise andre mønster, Taegeuk Yi-jang.

Kamp: 
Alle skal vise frikamp uten utstyr, og med lett kontakt. Beherskelse, kontroll og teknikkvariasjon er elementer vi ser etter.

Kyop-Ka (knekking): 
Alle kandidatene skal knekke én planke med valgfri teknikk.


Grønn til blå (6.cup)

Mønster: Kandidatene skal vise tredje mønster, Taegeuk Sam-jang.

Kamp: Alle skal vise frikamp uten utstyr, og med lett kontakt. Beherskelse, kontroll og teknikkvariasjon er elementer vi ser etter.

Kyop-Ka (knekking): Alle kandidatene skal knekke to planker med valgfri teknikk, men må velge ett slag og ett spark. Plankene skal knekkes i en “serie” uten opphold mellom teknikkene, og bør være godt innøvd på forhånd.

Valgfri modul: I tillegg til de obligatoriske skal kandidaten selv velge én valgfri modul. Se nederst på denne siden for veiledning i hvilke moduler som kan velges.


Blå til rød stripe (5.cup)

Mønster: Kandidatene skal vise fjerde mønster, Taegeuk Sa-jang.

Kamp: Alle skal vise frikamp uten utstyr, og med lett kontakt. Beherskelse, kontroll og teknikkvariasjon er elementer vi ser etter.

Kyop-Ka (knekking): Alle kandidatene skal knekke to planker med valgfri teknikk, men må velge ett slag og ett spark. Plankene skal knekkes i en “serie” uten opphold mellom teknikkene, og bør være godt innøvd på forhånd.

Valgfri modul: I tillegg til de obligatoriske skal kandidaten selv velge én valgfri modul. Se nederst på denne siden for veiledning i hvilke moduler som kan velges.

 

Blå stripe til rødt (4.cup)

Mønster: Kandidatene skal vise femte mønster, Taegeuk Oh-jang.

Kamp: Alle skal vise frikamp uten utstyr, og med lett kontakt. Beherskelse, kontroll og teknikkvariasjon er elementer vi ser etter.

Kyop-Ka (knekking): Alle kandidatene skal knekke tre planker med valgfri teknikk. Plankene skal knekkes i en “serie” uten opphold mellom teknikkene, og bør være godt innøvd på forhånd.

Valgfri modul: I tillegg til de obligatoriske skal kandidaten selv velge én valgfri modul. Se nederst på denne siden for veiledning i hvilke moduler som kan velges.

 

Rødt til rød med 1 stripe (3.cup)

Mønster: Kandidatene skal vise sjette mønster, Taegeuk yuk-jang.

Kamp: Alle skal vise frikamp uten utstyr, og med lett kontakt. Beherskelse, kontroll og teknikkvariasjon er elementer vi ser etter.

Kyop-Ka (knekking): Alle kandidatene skal knekke tre planker med valgfri teknikk. Plankene skal knekkes i en “serie” uten opphold mellom teknikkene, og bør være godt innøvd på forhånd.

I tillegg skal kandidaten knekke én takstein. Gjelder kun fra fylte 14år eller når hovedinstruktør mener kandidaten er moden for å forsøke seg på å knekke takstein.

Valgfri modul: I tillegg til de obligatoriske skal kandidaten selv velge én valgfri modul. Se nederst på denne siden for veiledning i hvilke moduler som kan velges.

 

Rødt med stripe til rød med 2 striper (2.cup)

Mønster: Kandidatene skal vise syvende mønster, Taegeuk chil-jang.

Kamp: Alle skal vise frikamp uten utstyr, og med lett kontakt. Beherskelse, kontroll og teknikkvariasjon er elementer vi ser etter.

Kyop-Ka (knekking): Alle kandidatene skal knekke tre planker med valgfri teknikk. Plankene skal knekkes i en “serie” uten opphold mellom teknikkene, og bør være godt innøvd på forhånd.

I tillegg skal kandidaten knekke to takstein. Gjelder kun fra fylte 14år eller når hovedinstruktør mener kandidaten er moden for å forsøke seg på å knekke takstein.

Valgfri modul: I tillegg til de obligatoriske skal kandidaten selv velge én valgfri modul. Se nederst på denne siden for veiledning i hvilke moduler som kan velges.

 

Rødt med 2 striper til rød med 3 striper (1.cup)

Mønster: Kandidatene skal vise åttende mønster, Taegeuk pal-jang.

Kamp: Alle skal vise frikamp uten utstyr, og med lett kontakt. Beherskelse, kontroll og teknikkvariasjon er elementer vi ser etter.

Kyop-Ka (knekking): Alle kandidatene skal knekke tre planker med valgfri teknikk. Plankene skal knekkes i en “serie” uten opphold mellom teknikkene, og bør være godt innøvd på forhånd.

I tillegg skal kandidaten knekke tre takstein. Gjelder kun fra fylte 14år eller når hovedinstruktør mener kandidaten er moden for å forsøke seg på å knekke takstein.

Valgfri modul: I tillegg til de obligatoriske skal kandidaten selv velge én valgfri modul. Se nederst på denne siden for veiledning i hvilke moduler som kan velges.

 

Sort belte (1.dan)

Mønster:

Kandidatene skal vise åttende mønster, Taegeuk pal-jang.

Kamp: Alle skal vise frikamp uten utstyr, og med lett kontakt. Beherskelse, kontroll og teknikkvariasjon er elementer vi ser etter.

Kyop-Ka (knekking): Alle kandidatene skal knekke tre planker med valgfri teknikk. Plankene skal knekkes i en “serie” uten opphold mellom teknikkene, og bør være godt innøvd på forhånd.

I tillegg skal kandidaten knekke takstein:

  • 14-16 år: 3 takstein 
  • > 16 år: 5 takstein

Valgfri modul: I tillegg til de obligatoriske skal kandidaten selv velge én valgfri modul. Se nederst på denne siden for veiledning i hvilke moduler som kan velges.


Valgfrie moduler (kun aktuelt fra gradering til blått og høyere):
ModulBeskrivelse
Mønster (Poomsae)

Dersom du vil vise mer enn ditt obligatoriske mønster, så velger du denne modulen.

Du kan vise ett ekstra mønster, og du kan også velge mønster som er høyere enn ditt eget obligatoriske, om du ønsker dét.

Olympisk Frikamp

Om du aktivt konkurrerer innen obligatorisk frikamp, så velger du denne modulen. De som velger denne modulen skal gå med fullt utstyr, og må medbringe alt foruten vest og hjelm selv.

– Du må på forhånd selv avtale med en partner og gi beskjed om dette ved påmelding. Dere bør ha øvd sammen før graderingen.

Avtalt Kamp

Innen denne kategorien, så kan du velge fritt blant følgende innøvde elementer:

– Hanbon Kierugi: 1-step avtalt kamp
– Yi bon Kierugi: 2-step avtalt kamp
– Sambon Kierugi: 3-step avtalt kamp
– Ho Sin Sul: Avtalte selvforsvars-øvelser

– Du må på forhånd selv avtale med en partner og gi beskjed om dette ved påmelding. Dere bør ha øvd sammen før graderingen.