Informasjon om gradering

Hva er gradering?

Gradering skjer en gang i halvåret, vanligvis rundt 15 juni og 10 desember. På graderingen viser utøveren frem hva de har lært det siste halve året og graderingsdommerne vurdere om man kan få en ny beltegrad. Det et utvalg av klubbens sortbelter som gjennomfører og bedømmer selve graderingen.

Hvor mange beltefarger og grader er det?

Innen Taekwondo er det seks forskjellige beltefarger; hvitt, gult, grønt, blått, rødt og sort. Noen beltegrader har det vi kaller mellomgrader, og i alt er det hele ni graderinger frem til og med sort belte. Om man graderer hver gang vil man oppnå svart belte etter ca 5 år.

Gradering for de under 10 år (1-4.klasse)

Er man under ti år har man “barnebelte” som markeres ved at beltet er horisontal-delt i hvitt og ulike farger. Når det gjelder barnegradering har vi ingen “graderingskrav”. Vi er opptatt av at alle barn behandles likt og at gradering er noe barna skal glede seg til. Graderingen er derfor lagt opp som en oppvisning, hvor barna viser frem hva de har lært det siste halvåret. Formelle graderingskrav kommer først til anvendelse etter at barna er fylt 10 år eller går i 5.klasse.

Overgang mellom barnebelte og voksenbelte:

Det året barnet fyller ti år (5. klasse) graderer de fra barnebelte til voksenbelte på graderingen i desember. Denne høsten krever ekstra innsats fordi man skal lære seg alle graderingskravene til den nye beltegraden. Derfor begynner 10-åringene på voksenpartiet etter sommerferien hvor de får hjelp til å komme i mål. Voksenpartiet har mindre lek og større innslag av Taekwondo sammenlignet med barnepartiene og vi opplever at 10-åringene synes det er veldig fint.

Noen barn har trent lenge i klubben og har blått eller kanskje rødt barnebelte. Overgangen til voksenbelte kan bli ganske stor og for å gjøre denne overgangen mulig har vi innført en ordning der utøveren skal vise ett valgfritt mønster uavhengig av beltegrad. Instruktørene vil hjelpe til litt dersom noen står fast litt, men kandidaten bør ha øvet mye og greie det meste på egenhånd. Utover mønster må de vise ytterligere én modul, som et minimum. Uansett farge på barnebelte vil man ikke kunne gradere seg til høyere enn blått voksenbelte i overgangen mellom barnebelte (halvfarge) og voksenbelte (helfarge).

Konverteringstabell barnegrad til voksengrad

Barnegrad

Farge

Voksengrad

Farge

Barn 1

Hvitt med gul stripe

8. Cup

Gult

Barn 2

Barnegult

8. Cup

Gult

Barn 3

Barnegult med oransje stripe

8. Cup

Gult

Barn 4

Barneoransje

7. Cup

Grønt

Barn 5

Barneoransje med grønn stripe

7. Cup

Grønt

Barn 6

Barnegrønt

7. Cup

Grønt

Barn 7

Barnegrønt med blå stripe

6. Cup

Blått

Barn 8

Barneblått

6. Cup

Blått

Barn 9

Barneblått med rød stripe

6. Cup

Blått

Barn 10 og høyere

Barnerødt

6. Cup

Blått

Modulbasert valgfrihet: obligatorisk+ valgfrie moduler

Fra høsten 2014 la vi om om graderingsmodellen i klubben. Opp mot sort belte skal vi legge til rette for at du frem mot din sortbeltegradering skal oppfylle kukkiwon’s krav til internasjonal sortbeltegradering. Disse kravene er like over hele verden og er de veiledende krav også for konkurranseutøvere i begge grener.

I vår klubb tror vi på valgfrihet og at folk har forskjellige interesser. Derfor skal vi også legge opp til at elevene fra 10 års alder og fra blått belte og oppover kan velge hva de vil legge hovedvekt på i sin trening og gradering ut i fra interesseområder.

På denne måten bygger man opp sin egen gradering fritt, innenfor de seks ulike valgfrie modulene, i tillegg til det obligatoriske. Du kan lese mer om graderingskravene på denne siden.

Hva om jeg ikke består graderingen?

…ja da må du trene litt mer, før du er klar. Å ikke bestå er ikke verdens undergang, og de fleste som opplever å ikke bestå en gradering kommer nesten alltid sterkere tilbake. Det gis ikke anledning til å klage på en avgjørelse om at man ikke har bestått, men trenerne pleier å gi en grundig begrunnelse for hvorfor du ikke har bestått, og en veiledning til hva du må bli bedre på.