HANDLEKURV 0 varer

Handlekurven er tom

Priser

Priser

Treningsavgiften forfaller den 15. hver måned. I stedet for å operere med halvtårsavgift har vi valgt å gjøre det månedlig slik at kostnaden blir jevnt fordelt gjennom året. Vi anbefaler å oprette avtalgiro i nettbanken slik at betalingen går av seg selv. Det er også mulig å forhåndsbetale, pass på å bruke KID-nummer fra en orginalfaktura (ikke purring) når man forhåndsbetaler eller registrerer avtalegiro, ellers virker det ikke :)

I tillegg til treningsavgiften betaler alle 400.- kroner i april hvert år eller ved innmelding. Dette er medlemskontingent i Norges Kampsport Forbund som dekker også dekker medlemsskap i Norges Idretts Forbund og forsikring. Det betyr at det kommer et ekstra trekk i april hvert år på 400.- uansett parti eller evt. familierabatt. Dersom man melder seg inn i juli eller senere er denne avgiften på 200.-

 

I Nesodden Taekwondo Klubb har vi et bredt treningstilbud med høy kvalitet. Her er et eksempel på hva det koster å ha et barn under 10 år hos oss i ett år:

Treningsavgift 12 måneder: 2 760.-

Kampsportforbundet og forsikring: 400.-

Drakt: 350.-

Gradering til sommer og jul: 500.-

Totalt 4 010.-

 

For ungdom og voksne ser eksemplet slik ut:

Treningsavgift 12 måneder: 3960.-

Kampsportforbundet og forsikring: 400.-

Gradering til sommer og jul: 500.-

Drakt: 350.-

Totalt 5 210.-

 

Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet, det påløper betalingsgebyr på 5.- pr. faktura.

 

Oppdater 10. Desember 2019

Introduksjonskurs

Gratis

Introduksjonskurset går ove tre uker og er gratis og det er først når man går over i vanlig trening at man melder seg inn. Drakt og belte bestilles etter eget ønske, det er ikke krav om det på introduksjonskurset.

Grunnkontingent for medlemmer

325 kr/måned i treningsavgift for alle som har fylt 10 år eller eldre.

225 kr/måned for barnepartiet. For barnepartiet er de første 2 ukene gratis prøvetid.


Familierabatter

125 kr/måned i familierabatt for alle over 10 år. (for hvert familiemedlem). Familiemedlemmer på 10 år og eldre betaler altså 205.- pr. måned.


Årskontingent til kampsportforbundet

400 kr/år faktureres i April måned og dekker forsikring og medlemskap i Kampsportforbundet. Dette kommer i tillegg til den månedlige treningsavgiften.

Bli støttemedlem!

Støttemedlemsskap koster 700.- kroner i året og kreves inn i april eller ved innmelding. Beløpet er veiledende – ingen øvre grense. Støttemedlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen, de vil motta informasjon om klubbens aktiviteter per e-post, få tilgang til å kjøpe supporterutstyr og være viktige støttespillere i å bygge klubben videre sosialt og sportslig.

Vi setter stor pris på om foreldre eller gamle medlemmer ønsker å stå som støttemedlemmer av klubben samtidig som det er en god mulighet for foreldre og foresatte til å påvirke klubben gjennom stemmerett ved generalforsamling.

Autogiro/Utmelding

Det er mulig å betale treningsavgiften med autogiro. Dette setter man selv opp i nettbanken sin. Fordi det kreves inn 400.- ekstra i april hvert år er det lurt å settes maks trekkbeløp til 750.- eller mer.


Det står i autogiro-kontrakten at man skal sende kopi til styreleder, men det er ikke nødvendig.

NB! 

All utmelding av klubben må foregå skriftlig på e-post innen den 1. (første) i måneden du ikke lenger skal trene. Årskontingent for pågeynt kalenderår må alltid betales uansett når på året medlemsskapet avsluttes.

Medlemsansvarlig: Paul Gensicke
medlem@nesoddentkd.no

Oppdatert 20.08.2018